Pokud jste si vědomi, že jste dostáli všem závazkům v souvislosti s komplexním zajištěním ideálních parametrů spalinové cesty a komína, můžete mít jednoznačně ty nejlepší pocity. Při jakýchkoliv zásazích a změnách menšího i většího charakteru kontaktujte pro odbornou revizi komínů seriózní firmu. Ta má k dispozici notnou dávku elementárních i speciálních instrumentů k tomu, aby kvalifikovaní kominíci s dlouhou a osvědčenou praxí efektivně stav komína a všech jeho součástí posoudili a srozumitelně se vyjádřili v odborném posudku.

Jaké jsou důvody pro revidování spalinové cesty?

Požár, kolaudace objektu, nahrazení jednoho druhu paliva typem druhým, nedůvěřivost ve vztahu k funkčnosti a zabezpečení spalinového systému. To všechno jsou důvody, pro které by měla být provedena revize komínů. Našli-li jste se ve výčtu argumentů také Vy, promptní reakce je naprosto žádoucí. A to nejen v souvislosti s Vaším záměrem vyhovět zákonem stanoveným požadavkům, ale především vzhledem k uvědomělosti nezbytného zajištění ideálních podmínek pro bezpečí, zdraví a ochranu života.