Od doby, kdy se stal člověk člověkem, naučil se přemýšlet o tom, jak si svou práci zjednodušit. Když v průběhu osmnáctého a devatenáctého století přišla průmyslová revoluce, začal uvažovat i o tom, jak práci zefektivnit. Rozhodl se k tomu využít dopravu, především železniční. A jelikož člověk není nikdy spokojen, šel ještě dál. Co udělat pro to, aby se do vagónu vešlo co nejvíce zboží? Jak prosté.

Neznámý mozek

Není už známo, koho jako prvního napadlo použít do jednotlivých vagónů palety. Jisté ale je, že to byl nápad doslova geniální. Od té doby mohl každý podnikatel naskládat do vlaku mnohem více zboží, a tak více vydělat. A jelikož se jeho výroba rozrostla, rozrostl se i počet jeho zaměstnanců. No řekněte, nebyl to opravdu geniální nápad?