Pátrali jste někdy v literatuře po tom, jaké jsou reakce člověka, tedy jeho organismu, na ohrožení? Při krátkodobém zatížení těla negativními vlivy, mezi něž patří především působení umělých elektromagnetických vln, dojde k rychlému přizpůsobení se organismu na tuto nouzovou situaci tak, že se zvýší vylučování adrenalinu. Následkem toho dojde ke zvýšení počtu tepu srdce, k zesílení prokrvení svalů, prohloubení dýchání a zvýšení hladiny cukru v krvi. Důsledkem toho všeho je, že krev houstne. Může dokonce dojít k utlumení činnosti střev a žaludku.

Pro miminka jen to nejlepší

Pokud je lidský organismus zdráv, poměrně snadno se po vymizení tohoto dráždivého stresu způsobeného elektromagnetickými vlnami, vrátí do normální činnosti. Je-li však zátěž dlouhodobá, nestačí samotný adrenalin k vyrovnání této zátěže a tělo začne pomalu fungovat jinak, než by mělo, neboť se chce co nejvíce přizpůsobit novému stavu. Buňky začnou být oslabené, ztrácí svoji vitalitu a může dojít až jejich nádorovému bujení. Tato situace může nastat i v případě, že vedle vašeho spícího miminka budou neustále zapojeny baby-chůvičky (vysílačky). Proto je tak důležitá ochrana před zářením vysílaček, kterou vám nabízíme.