Současná civilizace západního typu je v podstatě postavena na několika pilířích, bez nichž by se zcela zhroutila. Těmito pilíři je globalizovaná ekonomika, vykořisťování zejména rozvojových zemí, vojenská nadvláda USA, neoliberální ideologie, stálé účelové omílání problematiky lidských práv a pak to nejdůležitější – dostupnost pitné vody a na to http://www.tvs-centrum.cz/ navazující fungující kanalizace .

Nejsme čuňata?

Tak jako kočka zahrabe po sobě do důlku svoje výkaly a pejsek za sebou alespoň symbolicky shrábne zadními trochu trávy a hlíny, tak i člověk, jako nejdokonalejší tvor na světě (aspoň si to o sobě mnozí myslí) si po sobě musí uklidit. Aspoň by tedy měl. Právě to je základ přežití lidského druhu. Pokud by tomu tak nebylo, zhynuli bychom ve s…..ch, obsahujících různé choroby, které mají svůj původ v nehygienickém prostředí. Mor, tyfus, cholera či žloutenka by pak na světě řádily víc, než CIA.